Strona główna

Zakres
przedmiotu
mechaniki
technicznej


zarys
historii
rozwoju
mechaniki


podstawowe
określenia i
pojęcia
mechaniki
technicznej


      Strona ta zawiera wstępne informacje na temat przedmiotu mechanika techniczna , a mianowicie: podział i ogólną charakterystykę przedmiotów wchodzących w zakres mechaniki technicznej, historię jej rozwoju oraz podstawowe pojęcia dotyczące tej dziedziny nauki.