Strona główna

rachunek
wektorowy


rachunek
różniczkowy


rachunek
całkowy


teoria
Wyznaczników


 

      Podobnie jak czysta fizyka, mechanika techniczna opisuje świat językiem matematyki. Tak więc do opisania pewnych zjawisk potrzebny jest opis matematyczny.

      Na stronach tych można znaleźć informacje teoretyczne dotyczące takich zagadnień jak: rachunek wektorowy, rachunek różniczkowy, rachunek całkowy i teorię wyznaczników.

      Zagadnienia te są przydatne między innymi przy rozwiązywaniu zadań praktycznych.

Statyka | Wytrzymałość materiałów

Przykładowe zadania | Testy