Strona główna

zasady
statyki


stopnie
swobody
więzy i ich
oddziaływanie


zbieżny
układ sił
płaski
układ sił
tarcie
przestrzenny
układ sił
środki
ciężkości
Test wiedzy
      Na stronach dotyczących statyki można znaleźć informacje na temat zbieżnych układów sił, płaskich i przestrzennych układów sił, tarcia statycznego oraz środków ciężkości oraz wiadomości uzupełniające.

Temat "Zbieżny układ sił" zawiera wiadomości teoretyczne na temat:
 • metod wyznaczania wypadkowej płaskiego i przestrzennego układu sił zbieżnych,
 • warunków równowagi płaskiego i przestrzennego układu sił zbieżnych,
 • metodyki wyznaczania reakcji więzów ciała sztywnego poddanego działaniu płaskiego lub przestrzennego układu.

Temat "Płaski układ sił" zawiera wiadomości teoretyczne na temat:
 • momentów sił względem punktu i względem osi,
 • pary sił i jej momentu,
 • sposobów redukcji płaskiego układu sił,
 • warunków równowagi dowolnego płaskiego układu sił,
 • metodyki wyznaczania reakcji więzów ciała sztywnego, poddanego działaniu płaskiego układu sił (belki i inne części konstrukcyjne),
 • zagadnień statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych,
 • warunków równowagi płaskiego układu sił równoległych.

Temat "Tarcie" zawiera wiadomości teoretyczne na temat:
 • metodyki rozwiązywania zagadnień, w których mamy do czynienia z ciałami sztywnymi poddanymi działaniu płaskich układów sił z tarciem ślizgowym, tocznym oraz tarciem cięgna o krążek. 

Temat "Przestrzenny układ sił" zawiera wiadomości teoretyczne na temat:
 • sposobów redukcji przestrzennego układu sił,
 • warunków równowagi przestrzennego układu sił.

Temat "Środki ciężkości" zawiera wiadomości teoretyczne na temat:
 • metod wyznaczania środków ciężkości figur płaskich i brył przestrzennych.

Uzupełnieniem tych wszystkich zagadnień teoretycznych są przykładowe zadania, które mogą pomóc w opanowaniu teorii.

Dla osób pragnących sprawdzić zdobyty zasób wiedzy ze statyki przewidziany jest test, który pozwoli wyodrębnić te partie materiału, nad którymi trzeba jeszcze popracować.

Statyka | Wytrzymałość materiałów Przykładowe zadania | Testy