Strona główna

test ze
statyki


test z
wytrzymałości
materiałów


testy - strona
główna


Test z mechaniki technicznej


Pytania testowe odnoszą się do następujących działów mechaniki technicznej: statyka, wytrzymałość materiałów.

Twoim zadaniem jest wybranie jednej odpowiedzi na pytanie lub polecenie spośród trzech prezentowanych możliwości: (a), (b) lub (c). Za każdą trafną odpowiedź otrzymasz jeden punkt (zła odpowiedź lub jej brak - 0 pkt.). Cały test składa się z dziesięciu zadań; największą możliwą do uzyskania liczbą punktów jest więc dziesięć.

                                                                                 Powodzenia!

Statyka | Wytrzymałość materiałów

Przykładowe zadania | Testy