Strona główna

wiadomości
wstępne


rozciąganie i
ściskanie
ścinanie
momenty
bezwładności
zginanie
skręcanie
wytrzymałość
złożona
wyboczenia
Test wiedzy
      Na stronach dotyczących wytrzymałości materiałów można znaleźć informacje na temat: podstawowych odkształceń (rozciąganie, ściskanie, ścinanie, skręcanie, zginanie), momentów bezwładności oraz inne wiadomości uzupełniające.

Temat "Rozciąganie i ściskanie" zawiera wiadomości teoretyczne dotyczące:
  • analizy konstrukcji rozciąganych i ściskanych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych,
  • obliczania elementów narażonych na rozciąganie i ściskanie.


Temat "Ścinanie" zawiera wiadomości teoretyczne dotyczące:
  • analizy konstrukcji ścinanych,
  • obliczania wytrzymałościowego elementów na ścinanie.


Temat "Skręcanie" zawiera wiadomości teoretyczne dotyczące:
  • analizy wałów okrągłych, sprężyn śrubowych oraz prętów cienkościennych.


Temat "Zginanie" zawiera wiadomości teoretyczne dotyczące:
  • momentów gnących i sił tnących w belkach prostych, obliczania belek na zginanie, zagadnień statycznie niewyznaczalnych, wskaźników wytrzymałości przekroju na zginanie, linii ugięcia i strzałki ugięcia.


Temat "Momenty bezwładności" zawiera wiadomości teoretyczne dotyczące:
  • wyznaczania momentów bezwładności figur płaskich oraz brył przestrzennych.


Uzupełnieniem tych wszystkich zagadnień teoretycznych są przykładowe zadania, które mogą pomóc w opanowaniu teorii.

Dla osób pragnących sprawdzić zdobyty zasób wiedzy ze statyki przewidziany jest test, który pozwoli wyodrębnić te partie materiału, nad którymi trzeba jeszcze popracować.

Statyka | Wytrzymałość materiałów

Przykładowe zadania | Testy