Strona główna

wiadomości
wstępne


momenty
gnące i
siły tnące


czyste
zginanie


konstrukcje
statycznie
wyznaczalne


konstrukcje
statycznie
niewyznaczalne


linia ugięcia i
strzałka
ugięcia belki


zadania

      Belki, w których liczba niewiadomych jest większa od liczby równań równowagi nazywamy statycznie niewyznaczalnymi.

      Przykłady takich belek to: belki wieloprzęsłowe (o trzech lub więcej podporach), belki dwustronnie utwierdzone, belki jednym końcem utwierdzone, a na drugim podparte etc.

                

      W tych belkach określenie reakcji bądź sił wewnętrznych tylko na podstawie równań równowagi nie jest możliwe. Do ich wyznaczenia należy uwzględnić odkształcenie tych konstrukcji.

Niektóre metody rozwiązywania układów statycznie niewyznaczalnych:
1. Metoda sił
2. Metoda przemieszczeń
3. Metoda superpozycji
4. Metoda trzech momentów
5. Metoda Menabrei
Statyka | Wytrzymałość materiałów

Przykładowe zadania | Testy