Strona główna

ścinanie
czyste oraz
technologiczne


konstrukcje
ścinane


zadania

      Stan naprężenia w przekrojach, w których występują tylko naprężenia styczne, nazywamy czystym ścinaniem.

      Prawo Hooke'a dla czystego ścinania:
Naprężenie styczne t jest proporcjonalne do odkształcenia postaciowego g.

                 

gdzie 
G - moduł sprężystości postaciowej.

      W elementach konstrukcyjnych spotykanych w technice można znaleźć takie przekroje, w których występuje czyste ścinanie, np. podczas czystego skręcania. W przeważającej liczbie przypadków w przekrojach elementów konstrukcyjnych występują jednocześnie naprężenia normalne i styczne.

Ścinaniem technologicznym nazywamy naprężenia i odkształcenia materiału spowodowane dwiema siłami tworzącymi parę o bardzo małym ramieniu.
Statyka | Wytrzymałość materiałów

Przykładowe zadania | Testy