Strona główna

zadania ze
statyki


zadania z
wytrzymałości
materiałów


      Ponieważ wiedza praktyczna stanowi ważną część w przyswajaniu wiedzy teoretycznej, więc zamieszczone tu przykładowe zadania praktyczne powinny wspomóc uczących się i powtarzających mechanikę techniczną.

     Do wyboru są dwa działy: Statyka i
Wytrzymałość materiałów. Pierwszy z nich zawiera zadania dotyczące takich zagadnień jak zbieżny układ sił, dowolny płaski i przestrzenny układ sił, tarcie oraz środki ciężkości figur płaskich i przestrzennych.
W drugim zaś możemy znaleźć zadania na temat konstrukcji rozciąganych i ściskanych, skręcanych, ścinanych oraz zginanych.

      Treści przytoczonych zadań zostały zaczerpnięte z następujących zbiorów zadań: "Zadania z mechaniki ogólnej" część I Statyka - Jan Misiak, "Zadania z wytrzymałości materiałów" - Michał i Tadeusz Niezgodziński.

Statyka | Wytrzymałość materiałów Przykładowe zadania | Testy